LECZENIE

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

ORTODONCJA

Leczenie aparatem stałym stosuje się niezależnie od wieku pacjenta. W przypadku leczenia dzieci i młodzieży celem jest korekta wady zgryzu. U osób dorosłych leczenie często jest etapem przygotowującym do wykonania protetyki z przywróconym prawidłowym zgryzem lub wszczepieniem implantów. Zawsze istotnym założeniem leczenia jest osiągnięcie jak najlepszego efektu estetycznego.

 

Zobacz, czego potrzebują Twoje zęby

 

Na pierwszej konsultacji lekarz ortodonta oceni wadę zgryzu oraz czy leczenie jest koniecznie. Zaproponuje różne metody leczenia ortodontycznego, w tym rozwiązania nie ortodontyczne. Dowiesz się ile trwa leczenie, kiedy najlepiej je rozpocząć. Zobaczysz, jakie aparaty mogą być zastosowane do korekty wady. Lekarz przedstawi jakie rezultaty możliwe są do osiągnięcia dzięki wybranej metodzie leczenia.

 

Plan leczenia, czyli co i kiedy?

 

Na trzeciej wizycie lekarz przedstawia wyniki analiz oraz koncepcję leczenia. To moment, w którym poznasz szczegóły dotyczące leczenia (czas, spodziewane efekty, ewentualnie usuwanie zębów). Lekarz omówi rodzaje aparatów możliwych do zastosowania i wybierzesz odpowiadający Twoim potrzebom. Wspólnie zdecydujecie o dalszym postępowaniu, doprecyzujecie koszt leczenia oraz terminy procedur medycznych. Wtedy możesz świadomie wyrazić zgodę na dalsze leczenie. Najlepiej zrobić to nie później niż 6 miesięcy od założenia kartoteki, by uniknąć ponownego pobierania wycisków i zdjęć RTG.

WIĘCEJ

Przygotowanie do leczenia

 

Na drugiej wizycie lekarz ortodonta pobierze wyciski pod modele diagnostyczne, wykona zdjęcia rentgenowskie i fotograficzne. Zostanie założona kartoteka leczenia. Zajmie to około 30 minut. Po wizycie lekarz wykona obliczenia oraz komputerową analizę materiału. Ich wyniki służą do rozpoznania i przygotowania dalszego planu leczenia.

Większość pacjentów otrzymuje plan i rozpoczyna leczenie od tego momentu. Jednak w przypadku osób dorosłych na tym etapie istnieje prawdopodobieństwo, że możliwe jest zastosowanie dwóch lub kilku metod. By wybrać tę bardziej skuteczną konieczne jest odbycie dalszych konsultacji u innego specjalisty lub wykonanie kolejnych badań, jak na przykład CT, rtg nadgarstka. Poddanie się tym badaniom jest niezbędne, gdyż może okazać się, że leczenie ortodontyczne, z uwagi na inne problemy jest niewskazane lub możliwe dopiero po zakończeniu wzrostu.

 

Założenie aparatu stałego – pierwsza faza leczenia

 

Po zrealizowaniu wszystkich wskazanych w planie leczenia procedur (czyszczenie u higienistki, leczenie zachowawcze, separacja lub usuwanie zębów) można założyć aparat. Zajmie to od 1 do 3 wizyt – w zależności od przypadku. Ostatnia wizyta trwa około godziny. Od tego momentu rozpoczyna się aktywne przesuwanie zębów. Kolejne spotkania planowane są w odstępach od 3 do 8 tygodni, każde trwa około 30 minut. Podczas nich lekarz ortodonta aktywuje aparat. Częstotliwość wizyt uzależniona jest od metody leczenia i etapu, na którym znajduje się pacjent.

Po założeniu aparatu oraz po wizytach, na których jest on aktywowany, w związku z przesuwaniem się zębów może pojawić się dyskomfort oraz ból. Do rzadkości należą jednak sytuacje, w których istnieje konieczność stosowania środków uśmierzających ból. Podrażnienie tkanek miękkich elementami aparatu łagodzi się stosując ochronny wosk ortodontyczny.

Średni czas leczenia aparatem stałym to około 18 miesięcy.

 

Rodzaje aparatów stałych

 

W leczeniu stosuje się dwa podstawowe typy aparatów: cienkołukowe (tzw. “zamki”) oraz aparaty grubołukowe (mocowane są na podniebieniu, pod językiem, wyciągi zakładane na głowę lub kark). Obydwa typy obejmują różne systemy, indywidualnie dobierane dla każdego pacjenta.

Wybór aparatu grubołukowego należy do lekarza. Natomiast zamki w aparacie cienkołukowym w określonym zakresie może wybrać pacjent (porcelanowe, metalowe). Ortodenti wykorzystuje wszystkie dostępne rodzaje zamków wargowych, zamki klasyczne, jak i nowoczesne bezligaturowe.

 

Druga faza leczenia – aparat retencyjny

 

Po zakończeniu leczenia aparatem stałym i po jego zdjęciu zakładany jest aparat retencyjny (utrzymujący). Jego celem jest utrwalenie osiągniętego dotychczas efektu. Jest to równie ważna faza leczenia. Na górnych zębach założona zostaje ruchoma płytka retencyjna, a na dolnych stały drut retencyjny. Przed tą wizytą wskazane jest usunięcie kamienia nazębnego oraz wykonanie piaskowania. Zabieg ten zajmuje około 60 minut.

Faza leczenia aparatem retencyjnym wymaga kilku wizyt kontrolnych. Na tym etapie utrzymanie osiągniętego dotychczas efektu w znacznej mierze uzależnione jest od pacjenta i jego konsekwentnego zastosowania się do zaleceń lekarza.