„Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2) Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1941) informuję, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.”

06-10-2022