Po co są robione zdjęcia rentgenowskie przed założeniem aparatu?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

Przed założeniem aparatu pacjent musi mieć zrobione 2 zdjęcia rentgenowskie: pantomograficzne i cefalometryczne boczne. Pierwsze jest konieczne, aby ocenić zęby pod kątem ich zdrowia, wyeliminować możliwość wystąpienia stanów zapalnych pochodzenia zębowego, ocenić kości żuchwy i szczęki. Drugie służy analizie cefalometrycznej, która jest konieczna u każdego pacjenta przed założeniem aparatu ortodontycznego. Pomaga ustalić jakość i rodzaj wady zgryzu oraz ocenić ryzyko niepowodzenia leczenia i przeciwdziałać powikłaniom.


← Pytania i odpowiedzi