Po co są robione zdjęcia rentgenowskie przed założeniem aparatu?

Przed założeniem aparatu pacjent musi mieć zrobione 2 zdjęcia rentgenowskie: pantomograficzne i cefalometryczne boczne. Pierwsze jest konieczne, aby ocenić zęby pod kątem ich zdrowia, wyeliminować możliwość wystąpienia stanów zapalnych pochodzenia zębowego, ocenić kości żuchwy i szczęki. Drugie służy analizie cefalometrycznej, która jest konieczna u każdego pacjenta przed założeniem aparatu ortodontycznego. Pomaga ustalić jakość i rodzaj wady zgryzu oraz ocenić ryzyko niepowodzenia leczenia i przeciwdziałać powikłaniom.


← Pytania i odpowiedzi