Jak długo i dlaczego muszę nosić aparat retencyjny po zdjęciu aparatu stałego?

Aparat retencyjny to taki rodzaj aparatu, który po zdjęciu stałego gwarantuje utrzymanie efektów leczenia. Nosi się go w tak zwanej fazie biernej leczenia. Jego czas noszenia jest uzależniony od wady wyjściowej i jest określany w planie leczenia


← Pytania i odpowiedzi